Tim

Filip Zekan, partner

Ovlašteni revizor s višegodišnjim radnim iskustvom stečenim u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers i u društvu TDR d.o.o.

Poslovnu je karijeru započeo u PricewaterhouseCoopersu u studenom 2003. godine od kada je, kao voditelj i član revizorskih timova, aktivno sudjelovao u revizijama poduzeća različitih sektora (financijski sektor, hotelijerstvo, proizvodnja, trgovina).

Između ostalih Filipovi klijenti su bili Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Nova banka d.d. Zadar, Adris Grupa d.d. Rovinj, TDR d.o.o., Grupa 3. Maj Brodograđevna industrija, Aluminij d.d. Mostar, Belupo d.d. Koprivnica, Coca-Cola Beverages Hrvatska d.o.o., Dalmacija Cement RMC Group d.d., Dubrovnik Babin Kuk d.d, Maistra Rovinj d.d., Istraturist Umag d.d., Grupa Hrvatska Elektroprivreda d.d., Luka Ploče d.d., Sipro d.d. Umag, Hoteli Haludovo Malinska d.d, Rovinjturist d.d. Rovinj, HTP Korčula, Novi list d.d. i Europetrol d.o.o.

Osim na projektima revizije Filip je radio i na due diligence projektima - Nova Banka d.d. Zadar, Adria d.d. Zadar i HTP Korčula.

U srpnju 2009. godine Filip je karijeru nastavio u društvu TDR d.o.o gdje je u svojstvu stručnog suradnika u odjelu računovodstva i financija radio kao voditelj na projektima izrade elaborata o transfernim cijenama za Adris Grupu, usuglašavanja regionalnih podružnica s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te na provedbi financijskog izvještavanja sukladno okvirima Adris grupe.


boris_vidas.jpg

Boris Vidas, partner

Ovlašteni revizor s višegodišnjim radnim iskustvom stečenim u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers i u društvu Asseco SEE d.o.o.

Poslovnu je karijeru započeo u PricewaterhouseCoopersu u studenom 2003. godine od kada je, kao voditelj i član revizorskih timova, aktivno sudjelovao u revizijama poduzeća različitih sektora (financijski sektor, hotelijerstvo, proizvodnja, trgovina).

Između ostalih Borisovi klijenti su bili Kvarner banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Podravska banka d.d., Triglav osiguranje d.d., Zagreb osiguranje d.d., Allianz Zagreb d.d., Uniqa osiguranje d.d., Grupa 3. Maj Brodograđevna industrija, TDR d.o.o., Adris d.d., Adria resorts d.o.o., Riviera Holding d.d., Dubrovnik-Babin Kuk d.d., HP Rabac d.d., Zlatni Otok d.d., Puntižela d.o.o., Plava Laguna d.d., Anita d.d., Istraturist d.d., Jadran trgovina d.o.o., Europetrol d.o.o, Saipem Mediteran Usluge d.o.o., Policentro Rijeka d.o.o., Butan plin d.d.

Osim na projektima revizije Boris je radio i na due diligence projektima - Nova banka d.d., Publicom d.o.o., Adria d.d., Banka Kovanica d.d., Marimirna d.d.

U rujnu 2008. godine Boris je karijeru nastavio kao voditelj odjela financija društva Arbor informatika, a spajanjem više društava u Asseco SEE, postao je zamjenikom direktora financija. Kao menadžer odjela, nadzirao je i implementirao proces financijskog izvještavanja te je stekao iskustvo u vođenju operacija planiranja likvidnosti, budžetiranja i kontrolinga. Početkom 2011. godine imenovan je za internog revizora regionalnog Asseco SEE holdinga.


nenad_mutic.jpg

Nenad Mutić, partner

Ovlašteni revizor s višegodišnjim radnim iskustvom stečenim u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers i u SG Splitskoj banci

Poslovnu je karijeru započeo u PricewaterhouseCoopersu u studenom 2003. godine od kada je, kao voditelj i član revizorskih timova, aktivno sudjelovao u revizijama poduzeća različitih sektora (financijski sektor, hotelijerstvo, proizvodnja, trgovina).

Između ostalih Nenadovi klijenti su bili Podravska banka d.d., Kvarner banka d.d., Banka kovanica d.d., Triglav osiguranje d.d., Grupa 3. Maj Brodograđevna industrija, Riviera Holding d.d., Plava Laguna d.d., Dubrovnik Babin kuk d.d., Anita d.d., Maistra d.d., HP Rabac, Zlatni otok d.d., Liburnia Riviera Hoteli d.d., Hoteli Haludovo d.d., Guliver travel d.o.o., Atlas d.d., Ronhill d.o.o., Istragrafika d.d., Jadran trgovina d.o.o., Europetrol d.o.o., Saipem Mediteran Usluge d.o.o., Metalni lijev TCG d.o.o., Policentro Rijeka d.o.o., CMA CGM d.o.o.

Uz revizije poduzeća Nenad je radio i na due diligence projektima - Nova Banka d.d. i Publicom d.o.o. Rijeka.

U lipnju 2008. godine Nenad je karijeru nastavio u Societe Generale - Splitskoj banci kao voditelj poslovnih klijenata korporativnog odjela (srednjih, velikih i međunarodnih poduzeća) Primorsko-goranske županije, gdje je stekao iskustvo u realizaciji velikog broja aranžmana kroz Banku i HBOR. Poslovi koje je radio uključivali su procjene boniteta, konzultiranje pri strukturiranju investicijskih projekata i nadzora praćenja realizacije istih.


"Ne opstaju najjači i najinteligentniji već oni koji se najbrže prilagođavaju promjenama.

Charles Darwin"

iAudit d.o.o.

Ured:
Slavka Krautzeka 83/A, Rijeka
Hrvatska 

Tel: +385 (0)98 97 98 447
Fax: +385 (0)51 224 238